افزونه ها


بهین پال هیچ گونه پشتیبانی از سایت های فروش عبور از فیلتر ،شرط بندی و قمار، انواع محصولات هک ، مسائل زناشویی ،دوربین های تغییر تصاویر ، فروش و اشتراک ویژه فروشگاه های فیلم نخواهد داشت و در صورت مشاهده چنین مواردی حساب کاربری اشخاص خاطی مسدود و به پلیس فتا گزارش داده می شود!